Ymweld Yr Ysgwrn

Mae'r Ysgwrn wedi ei leoli 3 milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd oddi ar yr A470. Wrth deithio tua'r gogledd, trowch i'r dde ar ol y troad cyntaf i Drawsfynydd a pharhewch ar hyd y lôn gul am filltir nes cyrraedd arwydd Yr Ysgwrn. Ewch trwy'r giat fynediad a dilyn y trac am 300m nes cyrraedd y maes parcio.