Oriau Agor

Rydym wedi cau i'r cyhoedd dros y Gaeaf.

Os ydych chi yn grŵp ysgol neu gymdeithasol sydd yn awyddus ymweld dros y gaeaf, mae croeso i chi gysylltu.

Ebostiwch yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru am unrhyw ymholiadau.

Oriau agor

Dydd Llun – ar gau

Dydd Mawrth – ar gau

Dydd Mercher - ar gau

Dydd Iau - ar gau

Dydd Gwener - ar gau

Dydd Sadwrn - ar gau

Dydd Sul - ar gau

Amseroedd teithiau tywys o amgylch y tŷ

11yb

12:30yh

2yh

3:30yh

Pris mynediad

Oedolyn - £7.50

Plentyn - £3.50

Tocyn Teulu - £20

Mynediad i’r caffi a’r llwybrau cerdded – am ddim