Oriau Agor

Os yw'n fwriad gennych ymweld a'r ffermdy, byddwch yn ymwybodol bod teithiau tywys yn cael eu cynnal yn ddyddiol ar yr awr, gyda'r cyntaf am 11.00 y.b. a'r diwethaf am 4.00 y.h. yn ystod ein oriau yn yr haf.

Yn ystod y gaeaf mi fydd y teithiau yn cychwyn am hanner dydd.

Mae rhai adegau'n brysur iawn gydag ymweliadau grŵp felly rydym yn argymell i chi gysylltu o flaen llaw er mwyn sicrhau eich lle ar y teithiau hyn.

9fed o Ebrill 2019 i'r 3ydd o Dachwedd 2019
Mawrth 10.30yb - 4.00yh
Mercher 10.30yb - 4.00yh
Iau 10.30yb - 4.00yh
Gwener 10.30yb - 4.00yh
Sadwrn 10.30yb - 4.00yh
Sul 10.30yb - 4.00yh

Am fwy o wybodaeth am oriau agor, cysylltwch â ni.