Oriau Agor

Ffoniwch 01766 772508 neu ebostiwch yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru i archebu eich tocynnau

Oriau agor

Dydd Llun – ar gau

Dydd Mawrth – 10.30yb – 5yh

Dydd Mercher - 10.30yb – 5yh

Dydd Iau - 10.30yb – 5yh

Dydd Gwener - 10.30yb – 5yh

Dydd Sadwrn - 10.30yb – 5yh

Dydd Sul - 10.30yb – 5yh

Amseroedd teithiau tywys o amgylch y tŷ

11yb

12:30yh

2yh

3:30yh

Pris mynediad

Oedolyn - £7.50

Plentyn - £3.50

Tocyn Teulu - £20

Mynediad i’r caffi a’r llwybrau cerdded – am ddim