Oriau Agor

Bydd Yr Ysgwrn yn cau ei ddrysau am dymor y gaeaf ar brynhawn dydd Gwener y 23ain o Hydref 2020. Disgwylir ail-agor y drysau yn y Gwanwyn, ond yn y cyfamser gellir gwneud ymholiadau trwy ebostio yrysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 508.