Oriau Agor

Bydd Yr Ysgwrn ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol, ac mae pob digwyddiad oedd wedi eu trefnu ar gyfer y dyfodol rhagweladwy wedi eu canslo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch e-bostio yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 534

28ain o Fawrth 2020 i'r 31ain o Hydref 2020
Pob dydd 10.30yb - 5.00yb*

*Mynediad olaf i'r ffermdy am 4.00yh

Am fwy o wybodaeth am oriau agor, cysylltwch â ni.