Sut i'n Canfod

Mae fferm Yr Ysgwrn wedi ei lleoli milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd oddi ar yr A470. Wrth deithio tua'r gogledd, trowch i'r dde gyferbyn â'r troad cyntaf mewn i Drawsfynydd a pharhewch ar hyd y lôn gul am oddeutu milltir nes cyrraedd arwydd Yr Ysgwrn. Byddwch yn wyliadwrus o draffig fferm a cherbydau yn dod i'ch cyfarfod. Efallai bydd angen i chi ddefnyddio'r mannau pasio sydd wedi eu lleoli ar hyd y ffordd. Ewch trwy'r giat fynediad a dilyn y trac am tua 300m nes cyrraedd y maes parcio ar eich chwith.

Nodir - Dim ond cwn tywys a ganiateir ar safle'r Ysgwrn

Map (© Yr Ysgwrn)

Map (© Yr Ysgwrn)

Trafnidiaeth Gyhoeddus
Saflw Bws Trawsfynydd (2 milltir i ffwrdd)
Gorsaf Drenau Blaenau Ffestiniog (10 milltir i ffwrdd)
Maes Awyr Caernarfon (30 milltir i ffwrdd)
Amseroedd Teithio Bras
Lle Pellter Amser
Porthmadog 12 milltir 20 munud
Bala 18 milltir 25 munud
Caernarfon 30 milltir 45 munud
Aberystwyth 47 milltir 1 awr 15 munud
Caerdydd 140 milltir 3 awr 15 munud