Hygyrchedd a Chyfleusterau

Yma yn Yr Ysgwrn, rydym yn estyn croeso cynnes iawn i bawb ac yn gwneud ein gorau i sicrhau bod pawb yn cael profiad gwerth chweil.

Dyma restr o'r cyfleusterau fydd yn eich disgwyl ar eich ymweliad i'r ffermdy hanesyddol;

Er mwyn sicrhau bod ein holl ymwelwyr yn teimlo’n groesawus:

Peidiwch â phetruso cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw anghenion arbennig penodol. Byddwn bob amser yn ymdrechu i addasu i ddiwallu anghenion ein ymwelwyr.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 772 508 neu ebostiwch yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru
Am grynodeb manwl o’n trefniadau mynediad, lawrlwythwch ein datganiad mynediad.

Beudy Llwyd a'r Maes Parcio (© APCE)

Beudy Llwyd a'r Maes Parcio (© APCE)