Prîs Mynediad

Mae'r Ysgwrn yn ail-agor ar y 27ain o Orffennaf!

Ffoniwch 01766 772508 neu ebostiwch yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru i archebu eich tocynnau

Mae mynediad i safle a chyfleusterau’r Ysgwrn wedi ei gynnwys ym mhob pecyn, a bydd tywysydd bob amser ar gael yn y ffermdy. Mae gennym faes parcio pwrpasol ar y safle gyda lle i fws barcio a throi heb ffwdan. Rydym yn awyddus i gynnig profiad arbennig i’n hymwelwyr felly cofiwch gysylltu â ni i drafod eich anghenion. Mi fydd unrhyw incwm yn cyfrannu at gadwraeth parhaus Yr Ysgwrn. Diolch am ein helpu i gadw'r drws yn agored.

Pris Mynediad

Oedolyn - £7.50

Plentyn - £3.50

Tocyn Teulu - £20

Mynediad i’r caffi a’r llwybrau cerdded – am ddim

Cysylltwch â ni ar gyfer ymweliadau grwp.