Prîs Mynediad

Mae mynediad i safle a chyfleusterau’r Ysgwrn wedi ei gynnwys ym mhob pecyn, a bydd tywysydd bob amser ar gael yn y ffermdy. Mae gennym faes parcio pwrpasol ar y safle gyda lle i fws barcio a throi heb ffwdan. Rydym yn awyddus i gynnig profiad arbennig i’n hymwelwyr felly cofiwch gysylltu â ni i drafod eich anghenion. Mi fydd unrhyw incwm yn cyfrannu at gadwraeth parhaus Yr Ysgwrn. Diolch am ein helpu i gadw'r drws yn agored.

Prisiau 2020
Oedolyn £7.50
Plant
(o dan 16)
£3.00
Tocyn Teulu
(2 oedolyn + 2 blentyn)
£17.00

Cysylltwch â ni ar gyfer ymweliadau grwp.