Gwneud Rhodd

Y fuan mi fyddwch yn gallu gwneud rhodd ar-lein yma.

Yn y cyfamser cysylltwch â'r Ysgwrn er mwyn canfod ffyrdd eraill o gyfrannu:-
E-bost - yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru
Ffôn - 01766 772508