Gwybodaeth

Croesewir ymweliadau i’r Ysgwrn gan ysgolion a sefydliadau addysg, a bydd yn siwr o ysgogi trafodaeth a dealltwriaeth ymysg plant a phobl o bob oed.

Yn ogystal a bod yn gyfle gwych i ganfod mwy am hanes Hedd Wyn, ceir yma flas ar ffordd o fyw y teulu a’r gymuned ar droad yr G20, yn cynnwys cysgod y Rhyfel mawr a thraddodiad yr Eisteddfod.

Mewn lleoliad godidog yng nghesail mynyddoedd Eryri mae’r Ysgwrn yn siwr o ysbrydoli’r genhedlaeth newydd, a chynnig cyfle i werthfawrogi bywyd Hedd Wyn a’i gyfoedion yn ei gyd-destun.

Er mwyn sicrhau'r profiad gorau i'r disgyblion, awgrymir mai 30 yw'r nifer delfrydol ar gyfer pob ymweliad. Disgwylir i athrawon a chynorthwywyr oruchwylio'r disgyblion ar y safle bob amser.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ac i drafod eich anghenion.

Yr Ysgwrn
Trawsfynydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4UW

Ffôn: 01766 772508

e-bost: yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

Gellir lawrlwytho ffurflen asesiad risg yma.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnig cefnogaeth ariannol i ysgolion sy’n talu am weithgareddau addysgiadol a gynhelir gan yr Awdurdod, i gyfrannu at gostau teithio i gymryd rhan yn y weithgaredd.

Cefnogaeth Ariannol ar gyfer Costau Teithio

Cynllun yw Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith.

Cyngor Celfyddydau Cymru

Addnoddau athrawon ar Hwb Llyfrgell Genedlaethol Cymru

© Llyfrgell Genedlaethol Cymru

© Llyfrgell Genedlaethol Cymru