Fidios

Model fidio 3D gynhyrchwyd gan Europac o'r 'Gadair Ddu'. Mae'n amlygu cywreinrwydd themau Celtaidd y gadair farddol unigryw hon. Cerfiwyd gan y ffoadur rhyfel Belgaidd, Eugeen Vanfleteren ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917. Noddwyd y sgan yma gan Lywodraeth Cymru.

Dyma fidio o ail wedd datblygiad Yr Ysgwrn, blwyddyn a hanner o waith gwarchod ac atgyweirio gofalus.

'Rhyfel' gan Hedd Wyn. Rhan o arddangosda Diffodd yr Awen yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth.

Teyrnged 360° BBC Cymru i goffhau canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn.

Mae'r fideo'n seiliedig ar un o gerddi mwyaf adnabyddus Cymru, sef 'Englynion Coffa Hedd Wyn' gan R Williams Parry. Ac mae dau o sêr presennol Cymru wedi cyfrannu at y darn hefyd. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth yn arbennig gan Cian Ciarán o'r Super Furry Animals a'r actor Julian Lewis Jones sy'n darllen y farddoniaeth.

Mae'r ffilm wedi ei chynllunio i gael ei gwylio drwy benwisg rhith wirionedd (VR) a chlustffonau. Symudwch eich ffôn, neu lusgwch y llygoden i edrych o gwmpas. Trowch y sain ymlaen i gael y profiad gorau.

Ffilm am drosglwyddiad perchnogaeth Yr Ysgwrn o ddwylo teulu Hedd Wyn i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a gynhyrchwyd gan Cwmni Da