Datganiad o Fwriad

Ein bwriad yw cadw drws Yr Ysgwrn yn agored er mwyn rhannu negeseuon oesol Yr Ysgwrn am ddiwylliant, cymdeithas a rhyfel a hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri.

Amcanion Strategol:

Rydym yn gwerthfawrogi: