Newyddion Diweddaraf

Yr Ysgwrn yn agor ei ddrysau eto - 27 Gorffennaf 2021

Gyda’r dderbynfa wedi ei hadnewyddu, simnai’r ffermdy wedi ei thrwsio a’r boiler newydd wedi ei osod, roedd hi’n bleser cael agor drysau’r Ysgwrn unwaith eto ddiwedd Gorffennaf, 2021.

Mae gwaith hefyd wedi ei wneud yn datblygu’r ardaloedd o amgylch y ffermdy, gan gynnwys creu map meddwlgarwch newydd i’w ddilyn wrth grwydro’r llwybrau o amgylch y fferm ac ardal tu allan i blant chwarae.

Rydym yn cynnig pedair taith y dydd eleni o amgylch y ffermdy, gyda’r niferoedd wedi eu cyfyngu i gyd-fynd gyda chanllawiau Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd gydag amryw fannau newydd i olchi dwylo, a system un ffordd wedi chreu yn y ffermdy er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

Un ergyd drom gawsom ni ddiwedd Mehefin 2021 oedd marwolaeth Gerald Williams, nai Hedd Wyn, oedd yn byw ar dir yr Ysgwrn.  Mi fydd hi yn chwith iawn i ni hebddo yma, ond un o brif ddymuniadau Gerald oedd gweld y drysau ar agor i bawb.

A dyna pam ei bod mor bwysig ein bod yn cario mlaen gyda’r gwaith oedd mor agos at ei galon.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn yr Ysgwrn, ac edrychwn ymlaen yn fawr i’ch croesawu yma yn ystod haf 2021.

Am fwy o wybodaeth am amseroedd agor, prisiau a sut i archebu, cliciwch yma.

« yn ôl i Newyddion Diweddaraf