Newyddion Diweddaraf

Kernow Ow Thre (Cornwall My Home) - 28 Ionawr 2020

Caneuon Gwerin Cernyw yn cael eu perfformio gydag angerdd, gonestrwydd a dwyster.

Yn deilyngdod oesol i gyfansoddwyr megis Harry (Salfari) Glasson. Bydd nodau esmwyth Will, ynghyd â meistrioldeb cerddorol John Dowling ar y Banjo a chwaraewr acordion Kevin Brinn yn eich arwain ar daith emosiynol ac eich hannog i guro’ch traed a chanu. Noson i’w chofio.

Yn dilyn cyngherddau Gwerin Cernyweg llwyddiannus, wedi’u cynnal mewn lleoliadau mawr ar draws Cernyw, anelai Will Keating at leoliadau gwledig yng Nghymru am y tro cyntaf. Yn ei gwmni fydd chwaraewr Banjo Cernyweg John Dowling, enillydd sawl gwobr. Cafodd cyfeillgarwch cerddorol y ddeuawd ei selio ar daith o gwmpas ynysoedd Scilly ym Mai 2019. Yn ymuno gyda’r ddau fydd chwaraewr acordion a’r cantor Kevin Brinn. Hwn fydd y tro cyntaf i’r triawd deithio a pherfformio gyda’u gilydd ac maent yn edrych ymlaen yn arw i flasu diwylliant Cymru a thebygrwydd yr iaith Gymraeg, meithrin perthnasau newydd ac ysgrifennu am eu profiadau.

Mi fydden nhw'n perfformio yn Yr Ysgwrn ar ddydd Mawrth, 25ain o Chwefror am 7.30 y.h. Ticedi ar gael yma.

« yn ôl i Newyddion Diweddaraf