Newyddion Diweddaraf

Dewch i gael eich ysbrydoli yn Yr Ysgwrn - 21 Medi 2021

Rydym bellach yn barod i groesawu grwpiau mawr i ymweld â chartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a chael eu hysbrydoli gan ei fywyd a’r ardal hardd y cafodd ei fagu ynddi.

Mae gennym fesurau diogelwch Covid llym yn eu lle i gadw pawb yn ddiogel yn ystod yr ymweliad, gyda system unffordd wedi ei chreu yn y ffermdy, uchafswm niferoedd o fewn y ffermdy a nifer o bwyntiau di-heintio dwylo. Byddwn hefyd yn gofyn i bawb wisgo mwgwd tu mewn i’n adeiladau.

Cymdeithasau

Y gost ar gyfer ymweliad grŵp o oedolion ydy

· Ymweliad â’r tŷ’n unig - £7.50 y pen

· Ymweliad â’r tŷ + phaned a chacen - £12 y pen

· Ymweliad â’r tŷ, sgwrs a phaned a chacen - £15 y pen

Mi allwn ni gymryd hyd at 50, wedi eu rhannu rhwng y Beudy Llwyd, y ffermdy a’r Beudy Tŷ, ac fe fyddai hynny yn cymryd tua 2.5 – 3 awr.

Byddem yn fodlon trafod os oes gennych chi fwy o bobl na hynny, ond byddai angen neilltuo digon o amser o ganlyniad i’r mesurau Covid sydd mewn lle.

Rydym hefyd yn fodlon cynnal sgyrsiau min nos dros Zoom neu Teams i gymdeithasau, os byddai hynny o ddiddordeb, yn trafod Hedd Wyn a’r Ysgwrn.

Ysgolion a Cholegau

Y gost ar gyfer ysgolion ydy

· Ymweliad â’r tŷ a sgwrs - £5.00 y disgybl

Mi allwn ni gymryd hyd at 50, wedi eu rhannu rhwng y Beudy Llwyd, y ffermdy a’r Beudy Tŷ, ac fe fyddai hynny yn cymryd tua 2.5 – 3 awr.

Byddem yn fodlon trafod os oes gennych chi fwy o ddisgyblion na hynny, ond byddai angen neilltuo digon o amser o ganlyniad i’r mesurau Covid sydd mewn lle.

Mae ‘na grant trafnidiaeth ar gael i ysgolion a cholegau hefyd, sef grant o 50% o’u costau hyd at £200 y grŵp. Manylion yma –

Cefnogaeth-Ariannol-ar-gyfer-Costau-Teithio-Llenadwy.pdf (yrysgwrn.com)

Os hoffech fwy o wybodaeth, neu i archebu taith, gallwch e-bost yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 508

« yn ôl i Newyddion Diweddaraf