Newyddion Diweddaraf

Yr Ochr Draw

Yr Ochr Draw

13 Mai 2021

Cân a fideo cerddorol Yr Ochr Draw yw penllanw prosiect creadigol digidol Yr Ysgwrn a chymuned Trawsfynydd. Yn ystod y cyfnod clo diwethaf bu criw o bobl ifanc a phlant Ysgol Bro Hedd Wyn yn cydweithio gydag amrywiol artistiaid dros Zoom a Meet i greu cân a fideo cerddorol.

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Croeso 'Nol

1 Medi 2020

Ar ôl misoedd hir ar gau rydym ni’n hynod o gyffroes ein bod ar fin ailagor yn fuan, ac am gael eich croesawu yn ôl i’r Ysgwrn! Bydd y drefn ychydig yn wahanol i’r arfer, ond bydd y croeso'r un mor gynnes.

« mwy o fanylion

Kernow Ow Thre (Cornwall My Home)

28 Ionawr 2020

Caneuon Gwerin Cernyw yn cael eu perfformio gydag angerdd, gonestrwydd a dwyster.

« mwy o fanylion

Gwobrau Europa Nostra

7 Tachwedd 2019

« mwy o fanylion

Mewn Cymeriad - In Character

7 Tachwedd 2019

« mwy o fanylion

Beth sy'n mynd 'mlaen?

20 Awst 2019

« mwy o fanylion

Tymor prysur!

4 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gwobrau Europa Nostra - mae’r Ysgwrn eich angen chi!

2 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gwaith cadwraethol Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri ymysg enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019

2 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gweithgareddau'r Pasg

21 Mawrth 2019

« mwy o fanylion

Diddordeb gweithio yn Yr Ysgwrn?

19 Mawrth 2019

« mwy o fanylion

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

13 Mawrth 2019

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Oriau agor Yr Ysgwrn ar gyfer 2019

24 Ionawr 2019

« mwy o fanylion

O Lwyd i Liw

21 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Y Loteri Genedlaethol #DiolchYnFawr

16 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion
(© Pages of the Sea)

Pages of The Sea - Danny Boyle (Datganiad i'r Wasg gan Mostyn, Llandudno)

7 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Walio Cerrig sych yn Yr Ysgwrn

2 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Garddio a Mwy!

2 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

A Oes Heddwch?

1 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Calendr Digwyddiadau'r Hydref

23 Hydref 2018

« mwy o fanylion
Ysgol Bro Idris

Ysgol Lleol yn Cyrraedd y Brig

26 Gorffennaf 2018

« mwy o fanylion
Luned Rhys Parri yn gweithio ar y darnau celf gyda rhai o'r mynychwyr (© Meical Jones)

Cynllun Gobaith y Gwanwyn

3 Gorffennaf 2018

« mwy o fanylion
I'r Byw (© Yr Ysgwrn)

Calendr Digwyddiadau Gwanwyr i'r Haf 2018

6 Mehefin 2018

« mwy o fanylion

Hwyl Hanner Tymor yn Yr Ysgwrn

22 Mai 2018

« mwy o fanylion
I'r Byw (© calongron)

I’R BYW – gan Rhodri Owen

26 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn ym Meudy Llwyd (© APCE)

Blychau Nythu Newydd yn Yr Ysgwrn!

19 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

*Cysylltwch â Ni Cyn Ymweld*

4 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Y Prif Weinidog Carwyn Jones & Mr Gerald Williams yng nghegin Yr Ysgwrn

Gwobr Arbennig i Mr Gerald Williams

23 Mawrth 2018

« mwy o fanylion
Yr Ysgwrn dan lwch eira (© Yr Ysgwrn)

** YR YSGWRN AR GAU**

1 Mawrth 2018

« mwy o fanylion
Busnes a Thwrstiaeth (© Yr Ysgwrn)

Pnawn Agored i Fusnesau Twristiaeth

19 Chwefror 2018

« mwy o fanylion
Ffair Wirfoddoli 2018 (© Yr Ysgwrn)

Ffair Wirfoddoli

19 Chwefror 2018

« mwy o fanylion
Parlwr Yr Ysgwrn (© Yr Ysgwrn)

Dyddiad Agor 2018

21 Rhagfyr 2017

« mwy o fanylion
Yr Ysgwrn dan eira (© Yr Ysgwrn)

Nadolig yn Yr Ysgwrn

27 Tachwedd 2017

« mwy o fanylion
Calan Gaeaf (© Yr Ysgwrn)

Calan Gaeaf yn Yr Ysgwrn

16 Hydref 2017

« mwy o fanylion
Hawl i Holi (© BBC)

Hawl i Holi

2 Hydref 2017

« mwy o fanylion
Sioe Mewn Cymeriad (© Yr Ysgwrn)

Gŵyl Hanes Mewn Cymeriad: Hedd Wyn

12 Medi 2017

« mwy o fanylion
Y Gadair Wag (© Llenyddiaeth Cymru)

Sioe Farddoniaeth 'Y Gadair Wag'

21 Awst 2017

« mwy o fanylion
Ifor ap Glyn wrth fedd Hedd Wyn (© BBC)

Hedd Wyn: Y Cyfle Olaf (Detholiad)

3 Awst 2017

« mwy o fanylion

goffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn

25 Gorffennaf 2017

« mwy o fanylion