Newyddion Diweddaraf

Gweithdy Celf gydag Emma Metcalfe

28 Mai 2022

**Nifer cyfyngedig o lefydd, felly cyntaf i'r felin...**

« mwy o fanylion

Dod i nabod ein staff . . . Cassin

17 Mai 2022

Mae Cassin yn un o staff tymhorol yr Ysgwrn ac yn gweld hi’n braf gallu cerdded i’r gwaith o ochr arall y cwm. Dyma ychydig o’i hanes.

« mwy o fanylion

Dod i nabod ein staff . . . Glain

10 Mai 2022

Glain yw aelod ieuengaf staff tymhorol yr Ysgwrn, ymunodd a’r tîm pan oedd hi’n 16 oed. Wedi ei geni a’i magu yn Nhrawsfynydd, mae hi wrth ei bodd yn gweithio yma. Dyma ychydig o’i hanes

« mwy o fanylion

Dod i nabod ein staff . . . Helen

21 Ebrill 2022

Wedi ei geni a’i magu ym mhentref Trawsfynydd, mae Helen yn un o staff tymhorol yr Ysgwrn ers 2019. Yma fe gawn ychydig o’i hanes.

« mwy o fanylion

Dod i nabod ein staff . . . Meryl

31 Mawrth 2022

Mae Meryl yn un o staff tymhorol Yr Ysgwrn ers Mawrth 2018, ond fe gychwynnodd ei siwrne yn Yr Ysgwrn fel gwirfoddolwr nol yn Medi 2017. Yma, mae hi yn rhannu ychydig o’i hanes a’i rhesymau am ddechrau gwirfoddoli.

« mwy o fanylion

Ymateb i’r normal newydd trwy gynnig mwy o brofiadau yn yr Ysgwrn

11 Mawrth 2022

Bydd yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, yn ymestyn eu cynnig i grwpiau eleni trwy roi mwy o brofiadau a theithiau tywys yn yr awyr agored.

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Hanner Tymor yn yr Ysgwrn

13 Hydref 2021

Yn ystod hanner tymor yr Hydref, mi fydd gennym ni wledd yn eich disgwyl yn yr Ysgwrn, beth bynnag fo’ch oed.

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Dewch i gael eich ysbrydoli yn Yr Ysgwrn

21 Medi 2021

Rydym bellach yn barod i groesawu grwpiau mawr i ymweld â chartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a chael eu hysbrydoli gan ei fywyd a’r ardal hardd y cafodd ei fagu ynddi.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn yn agor ei ddrysau eto

27 Gorffennaf 2021

Gyda’r dderbynfa wedi ei hadnewyddu, simnai’r ffermdy wedi ei thrwsio a’r boiler newydd wedi ei osod, roedd hi’n bleser cael agor drysau’r Ysgwrn unwaith eto ddiwedd Gorffennaf, 2021.

« mwy o fanylion

Gerald Williams, Yr Ysgwrn – 1929-2021

11 Mehefin 2021

Bu farw’r amaethwr a cheidwad Yr Ysgwrn, Mr Gerald Williams, ar Fehefin yr 11eg 2021.

« mwy o fanylion
Yr Ochr Draw

Yr Ochr Draw

13 Mai 2021

Cân a fideo cerddorol Yr Ochr Draw yw penllanw prosiect creadigol digidol Yr Ysgwrn a chymuned Trawsfynydd. Yn ystod y cyfnod clo diwethaf bu criw o bobl ifanc a phlant Ysgol Bro Hedd Wyn yn cydweithio gydag amrywiol artistiaid dros Zoom a Meet i greu cân a fideo cerddorol.

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Croeso 'Nol

1 Medi 2020

Ar ôl misoedd hir ar gau rydym ni’n hynod o gyffroes ein bod ar fin ailagor yn fuan, ac am gael eich croesawu yn ôl i’r Ysgwrn! Bydd y drefn ychydig yn wahanol i’r arfer, ond bydd y croeso'r un mor gynnes.

« mwy o fanylion

Kernow Ow Thre (Cornwall My Home)

28 Ionawr 2020

Caneuon Gwerin Cernyw yn cael eu perfformio gydag angerdd, gonestrwydd a dwyster.

« mwy o fanylion

Gwobrau Europa Nostra

7 Tachwedd 2019

« mwy o fanylion

Mewn Cymeriad - In Character

7 Tachwedd 2019

« mwy o fanylion

Beth sy'n mynd 'mlaen?

20 Awst 2019

« mwy o fanylion

Tymor prysur!

4 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gwobrau Europa Nostra - mae’r Ysgwrn eich angen chi!

2 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gwaith cadwraethol Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri ymysg enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019

2 Gorffennaf 2019

« mwy o fanylion

Gweithgareddau'r Pasg

21 Mawrth 2019

« mwy o fanylion

Diddordeb gweithio yn Yr Ysgwrn?

19 Mawrth 2019

« mwy o fanylion

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

13 Mawrth 2019

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

Oriau agor Yr Ysgwrn ar gyfer 2019

24 Ionawr 2019

« mwy o fanylion

O Lwyd i Liw

21 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Y Loteri Genedlaethol #DiolchYnFawr

16 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion
(© Pages of the Sea)

Pages of The Sea - Danny Boyle (Datganiad i'r Wasg gan Mostyn, Llandudno)

7 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Walio Cerrig sych yn Yr Ysgwrn

2 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Garddio a Mwy!

2 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

A Oes Heddwch?

1 Tachwedd 2018

« mwy o fanylion

Calendr Digwyddiadau'r Hydref

23 Hydref 2018

« mwy o fanylion
Ysgol Bro Idris

Ysgol Lleol yn Cyrraedd y Brig

26 Gorffennaf 2018

« mwy o fanylion
Luned Rhys Parri yn gweithio ar y darnau celf gyda rhai o'r mynychwyr (© Meical Jones)

Cynllun Gobaith y Gwanwyn

3 Gorffennaf 2018

« mwy o fanylion
I'r Byw (© Yr Ysgwrn)

Calendr Digwyddiadau Gwanwyr i'r Haf 2018

6 Mehefin 2018

« mwy o fanylion

Hwyl Hanner Tymor yn Yr Ysgwrn

22 Mai 2018

« mwy o fanylion
I'r Byw (© calongron)

I’R BYW – gan Rhodri Owen

26 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn ym Meudy Llwyd (© APCE)

Blychau Nythu Newydd yn Yr Ysgwrn!

19 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Beudy Llwyd (© Purcell)

*Cysylltwch â Ni Cyn Ymweld*

4 Ebrill 2018

« mwy o fanylion
Y Prif Weinidog Carwyn Jones & Mr Gerald Williams yng nghegin Yr Ysgwrn

Gwobr Arbennig i Mr Gerald Williams

23 Mawrth 2018

« mwy o fanylion
Yr Ysgwrn dan lwch eira (© Yr Ysgwrn)

** YR YSGWRN AR GAU**

1 Mawrth 2018

« mwy o fanylion
Busnes a Thwrstiaeth (© Yr Ysgwrn)

Pnawn Agored i Fusnesau Twristiaeth

19 Chwefror 2018

« mwy o fanylion
Ffair Wirfoddoli 2018 (© Yr Ysgwrn)

Ffair Wirfoddoli

19 Chwefror 2018

« mwy o fanylion
Parlwr Yr Ysgwrn (© Yr Ysgwrn)

Dyddiad Agor 2018

21 Rhagfyr 2017

« mwy o fanylion
Yr Ysgwrn dan eira (© Yr Ysgwrn)

Nadolig yn Yr Ysgwrn

27 Tachwedd 2017

« mwy o fanylion
Calan Gaeaf (© Yr Ysgwrn)

Calan Gaeaf yn Yr Ysgwrn

16 Hydref 2017

« mwy o fanylion
Hawl i Holi (© BBC)

Hawl i Holi

2 Hydref 2017

« mwy o fanylion
Sioe Mewn Cymeriad (© Yr Ysgwrn)

Gŵyl Hanes Mewn Cymeriad: Hedd Wyn

12 Medi 2017

« mwy o fanylion
Y Gadair Wag (© Llenyddiaeth Cymru)

Sioe Farddoniaeth 'Y Gadair Wag'

21 Awst 2017

« mwy o fanylion
Ifor ap Glyn wrth fedd Hedd Wyn (© BBC)

Hedd Wyn: Y Cyfle Olaf (Detholiad)

3 Awst 2017

« mwy o fanylion

goffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn

25 Gorffennaf 2017

« mwy o fanylion