Cyflwyniad

Nid ffermdy Cymreig cyffredin yw'r Ysgwrn. Un o brif resymau prynwyd y lle gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Mawrth 2012 yw'r hanes a symboliaeth mae'r lle yn gynrychioli.

Mae'r cartref yn adlewyrchiad cyfnod o hanes cymdeithasol, diwylliant ac amaethyddiaeth ar droad yr G20. Mae bywyd a marwolaeth Hedd Wyn yn cynrychioli cenhedlaeth gyfan o ddynion ifanc o Gymru, Prydain ac Ewrop aberthodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Trwy warchod a datblygu'r safle mae'r Awdurdod yn gobeithio rhannu stori Hedd Wyn a negeseuon oesol Yr Ysgwrn ar gyfer yr holl ymwelwyr. Mi fyddwn yn manylu ar y themau canlynol wrth gyflwyno profiadau a deallusrwydd pellach i'n gwesteion:


Safle heddychlon yw'r Ysgwrn yng nghanol tirlun godidog ac hardd Cwm Prysor, gallwn gynnig cyfle i encilio a'i hyrwyddo fel lle digynnwrf.