Mae’r ddelwedd yma am ddim ar gyfer defnydd personol neu addysgiadol. Gellir ei defnyddio at bwrpas masnachol os ydyw’n hyrwyddo Yr Ysgwrn mewn rhyw ffordd. Os hoffech ddefnyddio’r ddelwedd, ewch lawr y dudalen a defnyddio’r cyfarwyddiadau a ddarparwyd. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio’r cydnabyddiaeth (© APCE/SNPA) ar y ddelwedd fel y dynodir isod.

Er mwyn lawrlwytho fersiwn o’r ddelwedd, pwyswch y botwm dde ar eich llygoden (ctrl a chlic ar mac) ar un o’r dolenni isod ac yna ‘Save link as’, cyn mynd ymlaen i ddewis lleoliad ar eich dyfais ble’r hoffech ei gadw.

Lawrlwytho:

Pennawd: Yr Ysgwrn

Cydnabyddiaeth: (© APCE/SNPA)

« yn ôl i Galeri Lluniau