Oriel Luniau

Gellir defnyddio’r delweddau sydd wedi eu rhestru yma am ddim ar gyfer defnydd personol neu addysgiadol. Gellir hefyd eu defnyddio at bwrpas masnachol ar yr amod ei fod ar gyfer hyrwyddo Yr Ysgwrn mewn rhyw ffordd. Os hoffech ddefnyddio delwedd, cliciwch arno a dilyn y cyfarwyddiadau.