Bydd Yr Ysgwrn ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol, ac mae pob digwyddiad oedd wedi eu trefnu ar gyfer y dyfodol rhagweladwy wedi eu canslo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch e-bostio yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 534


Yr Ysgwrn will be closed until further notice, and all scheduled events for the foreseeable future are cancelled. If you have any enquiries you can email yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru or phone 01766 772 534.