Newyddion Diweddaraf

Gŵyl Hanes Mewn Cymeriad: Hedd Wyn - 12 Medi 2017

Dewch draw i’r Ysgwrn ar ddydd Sadwrn, 23 Medi ar gyfer Gŵyl Hanes Mewn Cymeriad: Hedd Wyn!

Mae sioe Mewn Cymeriad: Hedd Wyn yn sioe a ysgrifenwyd yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc gan Anni Llŷn. Caiff ei pherfformio dair gwaith yn ystod y dydd: am 11 o’r gloch (cyfrwng Cymraeg), am 1 o’r gloch (cyfrwng Saesneg) ac am 3 o’r gloch (cyfrwng Cymraeg) ac estynnir croeso cynnes iawn i bawb!

Mae’n angenrheidiol archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y sioe ac er mwyn ymweld â’r ty. Ffoniwch ni ar 01766 772508 i archebu eich lle!

Pris tocynnau:

Oedolyn: £5.75

Consesiwn: £4.50

Plant: £3.00

Tocyn Teulu: £15.00

Sioe Mewn Cymeriad (© Yr Ysgwrn)« yn ôl i Newyddion Diweddaraf