Newyddion Diweddaraf

Calan Gaeaf yn Yr Ysgwrn - 16 Hydref 2017

Dewch draw i'r Ysgwrn ar nos Wener y 27ain o Hydref am noson iasol o straeon Calan Gaeaf yng nghwmni dewin y straeon, Twm Elias!

Bydd y pris mynediad yn £10 ac yn cynnwys cawl a thaith o'r ffermdy. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly rydym yn eich annog i ffonio ymlaen llaw i archebu eich tocynnau ar 01766 772508. Noder nad yw'r noson yn addas i blant dan 10 oed.

Calan Gaeaf (© Yr Ysgwrn)

Calan Gaeaf (© Yr Ysgwrn)« yn ôl i Newyddion Diweddaraf